Utställning Kalla Kriget


Andra världskriget hade knappt slutat och bläcket torkat på dokumenten från konferenserna i Jalta och Potsdam 1945 innan det klart framgick att segrarmakterna hade olika ambitioner med det befriade Europa. I detta spel var Churchill höken, Roosevelt duvan och Stalin räven. Höken ville anfalla, duvan ville fara hem och räven spelade ut dem mot varandra med känt resultat.
Den 5 mars 1946 myntades begreppet ”Järnridån” av Churchill i Fulton, Missouri. om kontinentens uppdelning i ett kommunistiskt öst och demokratiskt väst: ”From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an Iron curtain has descended across the continent”. Churchill var några år före sin tid eftersom det Kalla Kriget i praktiken inleddes under början på 1950-talet med terrorbalans och kapprustning.

Denna indelning av världen i den så kallade goda och onda sidan har präglat svensk försvarspolitik från 1945 fram till Berlinmurens fall den 9 november 1989.

Under denna tid kom Victoriafortet till och vi har genom vår utställning försökt återskapa den tidsanda som påverkade de försvarspolitiska besluten och som ledde fram till att ett antal fort byggdes efter Lule älvdal i början av 1960-talet.

Händelserna fram till byggandet av Victoriafortet illustreras genom löpsedlar, förstasidor och artiklar från tidningar. Här finns de stora händelserna som inträffade i världen ex. Koreakriget, Ungernrevolten etc. och de olika spionaffärer som inträffade i Sverige under denna period. Utställningen speglar också vad som var viktigt, i stort och smått, för medborgarna i Sverige under denna tidsperiod.

Välkommen till en resa i Kalla Krigets spår, en period som har präglat vårt samhälle och vårt tänkande i över 50 år.