Pansarskeppet Drottning Victoria

Historien bakom namnet Victoriafortet

1917 sjösattes ett Pansarskepp på (Sverige skeppen) Götaverken som kom att döpas till Drottning Victoria av Hennes Majestät i egen hög person. Drottning Victoria var Sveriges drottning under tiden 1907-1930 och gift med Kung Gustav den V 1907-1950. Pansarskeppet tjänstgjorde i Svenska farvatten mellan 1921 och 1957, då den utrangerades.

En förstärkning av försvaret av Lule älvs övergångar hade sedan en längre tid varit ett önskemål från militära organisationen i Norr och planerna för fortens utplacering var klar. I detta läge kom Marinen och erbjöd sina pjäser gratis till Armen vilket på ett positivt sätt påverkade besluten att bygga ut forten efter Lule älvdal. Idag är det endast detta fort som är kvar och visas, av de som kom till under 1960-talet.

Från början hade man tänkt sig använda 28 cm kanoner men insåg att de skulle bli för stora och tunga utan valet föll på medelsvåra pjäser med kalibern 15,2 cm. Till Bomyrberget kom en dubbelpipig 15,2 cm kanon från Drottning Victoria och med den följde Victorias Vapensköld. Pjäserna modifierades och anpassades till arméns behov och skjutmetoder de fick modellbeteckningen m/12-60 enkel eller dubbel.